საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი

LJ პროდუქტის გადაწყვეტილებები თანა., შეზღუდული

ინტელექტუალური საკუთრების მართვის მთელი პროცესი, სრული გაშუქება და ცხრილი
გამოყენებულია 56 კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის საავტორო უფლება, 113 გარეგნობის პატენტი, 467 სასარგებლო მოდელის პატენტი და 251 გამოგონების პატენტი.

LJ01

შენჟენის მაღალტექნოლოგიური სერთიფიკატი

LJ07

ეროვნული მაღალტექნოლოგიური საწარმოს სერთიფიკატი

LJ02

ინტელექტუალური საკუთრების მართვის სისტემის სერტიფიკატი

LJ03

კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის საავტორო უფლებების რეგისტრაციის სერთიფიკატი

LJ06

გამოგონების პატენტი

LJ05

სასარგებლო მოდელის პატენტის სერთიფიკატი

LJ04

გარეგნობის დიზაინის პატენტის სერთიფიკატი

LJ სერთიფიკატი (5)
LJ სერთიფიკატი (1)
LJ სერთიფიკატი (2)
LJ სერთიფიკატი (4)
LJ სერთიფიკატი (7)
LJ სერთიფიკატი (6)
LJ სერთიფიკატი (3)